Sport en Zorg

DOEL

Het project Zorg, Sport en Bewegen beoogt het behalen van de volgende doelstellingen:

Hoofddoelstelling
Het realiseren van een ketenaanpak tussen de eerstelijnszorg en sport- en beweegaanbieders ter bevordering van een actieve leefstijl van mensen in een kwetsbare situatie.

Subdoelstellingen
Om bovenstaande doelstelling te halen zijn een tweetal subdoelstellingen geformuleerd:

1. Verstevigen en/of ontwikkelen van een doorverwijzingstructuur vanuit de zorg naar laagdrempelige sport- en beweegactiviteiten in de buurt.

2. Optimaliseren van het (laagdrempelige) sport- en beweegaanbod, waar iedereen op elk niveau kan instromen.